Výherní kombinace v pokeru

01.01. 2014 • Zábava 2585x

Právě výherní kombinace jsou základem každé pokerové hry. Většina pokerových partií je rozhodnuta těmito kombinacemi. Poker může mít prakticky vlastně dva konce. V prvním případě dochází ke konci hry tak, že všichni hráči složí své karty. Výherce nemusí mít v kartách žádnou z kombinací, stačí mu jen velmi dobře blufovat. Druhou možností výhry v pokeru představují právě kombinace. Ty si hráči ukazují na konci hry, přičemž nejsilnější kombinace vždy vyhrává.

Znalost kombinací je předpokladem každé hry pokeru, není však podmínkou k tomu, aby se člověk mohl hry zúčastnit. Jestliže je ale některý z hráčů nezná, pak pro něj hraní pokeru příliš smyslu nemá. Následující pokerové kombinace uvádíme od té nejsilnější až po nejslabší.

Absolutně nejvyšší kombinací ve kterékoli pokerové hře je takzvaná Royal flush. Jde o postupku v jedné barvě. Ostatně Royal flush je v češtině nazývána Královskou barvou. Postupka musí obsahovat eso.

Dále v pořadí od nejsilnější kombinace se nachází Straight flush. Jedná se o postupku v barvě. Všechny karty v této postupce musí mít stejnou barvu a nutně musí následovat po sobě. Vyhrává přitom postupka, na jejímž konci se nachází vyšší karta.

Následnou kombinací je Four of kind neboli poker. Ta představuje hned čtyři karty stejné hodnoty. Vyšší kombinaci Four of kind jsou pochopitelně karty s vyšší hodnotou.

Asi nejznámější pokerovou kombinací je Full house neboli Plný dům. Tato kombinace je složena z jedné trojice karet stejné hodnoty, která je doplněna o dvojici stejných karet. V angličtině jsou to free of kind a pair. Když dojde k rovnosti této kombinace, je na tom lépe hráč disponující kartami, v nichž se nachází vyšší hodnota trojice.

Po Full House následuje flush. Ta je představována hned pěti kartami majícími stejnou barvu. Když dojde k rovnosti dvou hráčů majících flush, vyhrává ten, který má nejvyšší kartu.

Poměrně slušnou šancí na výhru je pro účastníky některé z pokerových her straight. Je to postupka z pěti po sobě následujících karet. Tyto karty nemusejí být v případě flushe stejné barvy a vyhrává ten hráč, jehož postupka je zakončena kartou vyšší hodnoty. Po této následuje Three of kind někdy také nazývána trips. Jde o klasickou trojici karet stejné hodnoty v různých barvách. Dojde-li k rovnosti kombinace v této podobě, opět platí pravidlo, že vyhrává ten, který má v kartách vyšší trojici.

Těsně pod touto kombinací se nachází Two pair, neboli dva páry. V pěti kartách, které má hráč k dispozici, se musí nacházet dvě dvojice karet stejné hodnoty. Dojde-li k rovnosti těchto párů, tak rozhoduje ten vyšší. Jestliže však ale budou mít dva hráči jeden pár stejně vysoký, tak rozhoduje nižší pár. V případě naprosté totožnosti karet je rozhodující poslední karta, která není v páru.

Druhou nejnižší možností kombinace v pokeru je pair, tedy přesněji one pair. Jeden pár je představován dvojicí karet stejné hodnoty. Vyšší par pochopitelně převyšuje pár nižší hodnoty. Při rovnosti párů rozhoduje vyšší karta v ruce hráče.

Jestliže dojde k situaci, že nemáte žádnou se zmiňovaných kombinací, určuje výhru karta vyšší hodnoty. Na závěr je třeba říci, že pokud mají hráči naprosto stejnou kombinaci, bývá bank rozdělován stejnými díly mezi jednotlivé hráče. Vlastní-li dva či více hráčů kombinaci, která vyhrává a je složena z různých karet, vyhrává celý bank kombinace nejvyšších karet.

Poker je hrou, ve které je při počtu 52 karet dosáhnout celkem 2 598 960 kombinací. Jestliže každodenně odehrajete 10 partií této hry po dobu padesáti let, dostanete se k počtu kombinací 182 625.

Líbil se vám článek? Sdílejte ho prosím :-)
Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Zábava'
Tipy na jiné články