Jak vybrat rostliny pro vodní zahradu

10.12. 2013 • Různé 3169x

Rostliny pro vodní zahradu

Právě rostliny totiž dovedou spojit vodní plochu se zbývajícími částmi zahrady takovým způsobem, aby všechno vypadalo přirozeně. Je však potřeba vhodně vybrat, jaké rostliny kolem vodní plochy nebo přímo do ní rozmístíte. Některé druhy rostlin napomáhají s udržováním čisté vody, zatímco jiné ji dovedou pouze dekorativně zkrášlit. Rostliny se tedy v zásadě dají rozdělit do několika skupin, na což se na následujících řádcích podíváme. Rostlinám se úplně nejlépe daří v jezírkách bez výrazného proudění vody a bez nadměrné filtrace. V takovém jezírku se nedá počítat s ideálně čistou vodou a nemá příliš vysoké nároky na finance s ohledem na pořizování a údržbu.

Druhy rostlin pro vodní zahradu

Jako první skupina rostlin pro vodní zahradu se dají vybrat okysličující rostliny. Tento druh rostlin je ponořený do vody, relativně rychle roste a pomáhá s okysličováním a čištěním vody. Pakliže se do jezírka nebo jiné vodní plochy chystáte nasadit ryby, pak pro vás tento druh rostlin ještě nabude na významu. Obzvlášť ve spojení s řasami, jež velice znečišťují vodní plochu, jsou okysličující rostliny ideální. K takovým rostlinám můžeme zařadit Preslia cervina nebo Lagarosiphon major.

Plovoucí rostliny tvoří druhou skupiny a tyto rostliny plavou po vodní hladině, přičemž zkrášlují povrch vody. Rozhodně si nesmíte nechat zarůst celou vodní plochu, protože by se tím ničily okysličující rostliny a neprosperovaly by. Mezi plovoucí rostliny řadíme Trapa natans nebo Azolla caroliniana.

Podobné charakteristiky jako plovoucí rostliny mají i rostliny do hluboké vody. Těmto druhům svědčí hloubka vody třicet až devadesát centimetrů a jedná se hlavně o všem známé lekníny. Lekníny dovedou příjemným způsobem zakrýt vodní plochu a díky neprostupnosti světelných paprsků zabraňují v přehnané tvorbě řasám.

Bahenní rostliny by se neměli umisťovat přímo do vody, ale jenom na zamokřené místo, které je popřípadě občas zaplavené. K bahenním rostlinám se řadí Caltha nebo Lysichiton.

Dalším typem rostlin jsou rostliny okrajové a jak už název napovídá, tyto rostliny se pěstují hlavně na březích vodních ploch. Pěstují se v hloubce zhruba sedmi až patnácti centimetrů. Do skupiny okrajových rostlin patří elegantní Calla palustris či Iris laevigata, jež se chlubí zeleně a smetanově žíhanými lupeny a modrými květy. Některé z nich se dokonce mohou zařazovat zároveň i k okysličujícím rostlinám.

Posledním druhem rostlin jsou vlhkomilné rostliny, které se vysazují v těch částech zahrady, jež obklopují vodní plochu. Velice podstatné je, aby místo nebylo zamokřené, ale jenom vlhké. Ideálním prostředím pro ně jsou nepravidelná jezírka. K vlhkomilným rostlinám řadíme Astilbe, Ligularia, Primula florindale a podobně.

Vytvoření vhodných zón

Při vybírání jednotlivých druhů rostlin se vychází hlavně z hloubky vody, do níž lze rostliny sázet. Jestliže budete chtít pěstovat co nejširší dostupný sortiment rostlin, pak se doporučuje v jezírku udělat tři zóny. Zónu vodních rostlin - pro hlubokou vodu, zónu vodních rostlin - pro mělkou vodu a zónu bahenních a pobřežních rostlin. V první zóně se hloubka vody pohybuje nejčastěji kolem 1,2 až 1,5 metru a u velkých jezírek může klidně přesahovat dva metry. Ve druhé zóně hloubka vody dosahuje zhruba od pěti do šedesáti centimetrů a v rámci této zóny se doporučuje vytvořit souvislé plochy s hloubkou maximálně kolem deseti centimetrů i plochy s hlubší vodou. Zóna bahenních a pobřežních rostlin by měla být podložená fólií nebo jen zvlhčované trvalým vzlínáním vody z jezírka. 

Jde o plochu bez volné hladiny, ale po celé vegetační období je dostatečně vlhká. Pokud chcete pěstovat náročnější druhy z okruhu některých kosatců a primulí, pak by tato plocha měl mít možnost přímé regulace vlhkosti v závislosti na roční době. Většina druhů okrasných rostlin prostě roste vhodně jenom v omezeném rozmezí hloubky vody a nesvědčí jim ani větší kolísání hladiny během vegetačního období, čemuž by se mělo všechno přizpůsobit. U některých výjimečných rostlin se to však řešit nemusí, protože vykazují velkou plasticitu co se hloubky vody týká. Mezi tyto rostliny můžeme zařadit kosatec žlutý, žabník jitrocelový či kyprej vrbice.

Tip: Pokud stavíte či opravujete dům, určitě se vám bude hodit kvalitní lešení  od Lešení MB:

Množství druhů používaných v zahradních jezírkách se dá najít i v naší volné přírodě, ale velmi často se jedná o chráněné druhy, takže je jejich sběr zakázán, na což si musíte dát pozor, pokud byste se chystali si jeden kousek z chráněné rezervace odnést domů. Ostatně ani u ostatních druhů se příliš přenos domů z přírody nedoporučuje, protože společně s kýženou rostlinou si můžete domů přinést nějaký nebezpečný druh plevelu.

Líbil se vám článek? Sdílejte ho prosím :-)
Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Různé'
Tipy na jiné články