Jak surfovat po internetu anonymně

20.12. 2013 • Počítače 5625x

Internet se stává hodně sledovaným místem a v podstatě se dá celkem jednoduše zjistit, kde se člověk nachází. I z toho důvodu se mnoho lidí poohlíží po způsobu, jak by se dalo na internetu pohybovat naprosto anonymně. Ale jak tedy zneviditelnit svojí identitu pro ostatní? Nejedná se o až tak složitý úkol, jak by se možná mohlo amatérovi na první pohled zdát. Některé postupy se pokusíme popsat, abyste měli možnost anonymizovat se na internetové síti.

Anonymní internet 

Anonymizování na internetu může sice být také zneužito ke špatným účelům, ale většinou je zapotřebí skrytí identity z úplně nevinných důvodů. Zakrytí identity na internetu se může hodit třeba k anonymní účasti na diskuzi, k vytvoření nové identity, k zakrytí identity, která by jinak mohla být zneužita ke komerčním účelům či k zajištění soukromí. Lokalizaci IP adresy také třeba využívá známý web YouTube pro řízení přístupnosti obsahu uživatelům z různých zemí. Obdobně fungují i některé americké servery televizních stanic, které zpřístupňují pro uživatele s americkou IP adresou filmy a seriály zadarmo.

A jaké stopy po sobě vlastně zanecháváte při úplně obyčejném pohybu ve světě internetu? Jedná se o IP adresu, hostname, ISP a operační systém. Množství informací se dá objevit v různých proměnných, takže to není vůbec složité. Při anonymizování se nevyplatí podceňovat jakoukoliv maličkost, protože zapomenuté detaily mohou opravdovou identitu zčásti odhalit. Pravou polohu počítače může odhalit čas nastavený v rámci systému. Při anonymizaci se nehodí mít zapnuté cookies, podporu technologie ActiveX a JavaScript, protože pomocí těchto věcí se dá celkem nepozorovaně získat obsah z clipboardu.

Surfování anonymně přes proxy

Úplně nejzákladnější metodu skrytí IP adresy představuje vložení proxy serveru do cesty k požadovanému serveru. Proxy server funguje jako takový prostředník a pro cílový server potom nehraje roli klienta váš počítač, ale právě zmíněný proxy server. Čistě teoreticky by poté cílový server vůbec neměl poznat vaši IP adresu, ale pouze IP adresu proxy serveru, který stojí v cestě k vaší opravdové identitě. Celý tento proces má však samozřejmě několik háčků. Cílový server tedy sice nemusí znát vaši IP adresu, nicméně prostředník jí zná. 

Pro provoz této služby je zapotřebí vzájemná důvěra, navíc některé proxy servery podporují HTTP hlavičky, které sice přímo neodhalí identitu, avšak ukazují na použití proxy serveru. Tzv. transparent proxy servery navíc do internetového světa vypouští další hlavičky, které mohou IP adresu původního klienta ukázat. A kde se tedy dá k takovému proxy serveru dostat? Většinou úplně jednoduše za pomoci některé "open proxy", které zajišťují některé servery. Největší svízelí takovýchto proxy serverů je různorodá rychlost a také omezená životnost. Množství proxy serverů funguje na napadených počítačích bez vědomí jejich uživatelů. Jakmile někdo tento proxy server objeví a zneškodní, automaticky ho tím sprovodí ze světa. Poměrně snadno se dá představit, že by mohlo být několik proxy serverů v řadě a komunikace mezi nimi by procházela řetězem proxy serverů, čímž by se usnadnila identifikace klienta, jenž stojí na začátku dotazu. K použití je potřebný software, jenž by vytvořil cestu sestávající se z několika proxy serverů k cílovému serveru.

Další možnost představují různé internetové stránky, kde stačí zadat adresu stránek a web vás anonymizuje. Většina takových stránek ovšem může nahlásit vaši IP adresu policii v případě porušování platných zákonů. Takových stránek je celá řada a pro většinu potřeb anonymního surfování bezpečně vystačí.

Programy pro anonymní surfování

Tor Browser

Pro schování identity během prohlížení internetu se dají kromě anonymních proxy serverů využít také specializované nástroje. Jedním z takových programů je Tor. Ten není nutné nijak extrémně nastavovat, protože jeho funkce pracují ihned po nainstalování a spuštění automaticky. V případě, že byste si však chtěli svoji identitu na internetu řídit sami, pak máte dostupný seznam serverů a dostatečné množství příslušných nastavení pro zajištění komplexní anonymity pro surfování na internetu. Pro program Tor je vhodné používání prohlížeče Mozilla Firefox. 

CyberGhost VPN

Další anonymizační službu představuje CyberGhost VPN, která pracuje obdobným způsobem jako program Tor. Též u tohoto programu je váš pohyb na inernetu směrován přes další servery, aby byla vaše skutečná identita skryta. V případě CyberGhost VPN se jedná o placenou službu, nicméně s jistými omezeními se dá využívat také zdarma. V takovém případě je nutné počítat s maximálním objemem přenesených dat v anonymním režimu ve výšce jednoho gigabytu. Během bezplatného využívání programu budou data směrována na pomalejší servery a každých šest hodin se počítač automaticky odpojí od anonymní sítě. I přes tato omezení je CyberGhost VPN vhodným programem a nabízí třeba seznam stránek amerických televizních společností, kde se dá sledovat poskytovaný obsah zadarmo. 

Mask My IP

Velice zajímavým nástrojem je také Mask My IP, který funguje na úplně totožném principu jako předešlé aplikace. Po nainstalování programu stačí za pomoci jediného kliknutí skrýt IP adresu a nahradit ji jinou. Tento program se dá využívat opět i bez placení, nicméně nebudete mít možnost připojovat se k nejrychlejším proxy serverům pro skrytí identity a také si nebudete moci zvolit jinou než americkou IP adresu. Též je nutno počítat s určitým zpomalením načítání internetových stránek.

Líbil se vám článek? Sdílejte ho prosím :-)
Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Počítače'
Tipy na jiné články