Jak na revizi plynu

05.08. 2014 • Bydlení 4235x

Máte-li doma nějaké plynové zařízení, je nutné, abyste podstupovali pravidelnou revizi. Jaké jsou vaše povinnosti a v čem revize plynu spočívá?

Revize plynových zařízení

Ať už provozujete jakékoliv plynové zařízení, máte povinnost v pravidelných lhůtách nechat provádět revizi plynu a kontrolu plynových zařízení. Vaše povinnost vychází z vyhlášky 85/ 1978 Sb. Lhůta je tříletá. Kromě toho se provádí při instalování nových zařízeních, je-li zařízení více než půl roku mimo provoz, po nějakém zásahu na zařízení, po přestávce fungování z důvodu nehody či poruchy.

Vedle revizí jsou nutné pravidelné servisní kontroly, u kterých je povinnost provádět je každý rok, krom roku, ve kterém probíhá revize.

Jak se provádí revize plynu

Revizi plynu, respektive plynových zařízení, musí vždy provádět kvalifikovaný pracovník, který má k tomuto úkonu platné osvědčení od inspektorátu TIČR. U každého osvědčení musí být druh a rozsah způsobilosti. Někteří technici mají rozsah na všechny skupiny, jiní jen na některé.
Během revize technik prohlédne plynová zařízení, zkontroluje, jestli jsou v pořádku jeho funkce, zda funguje odtahové systémy a větrání a také musí zkontrolovat přítomnost oxidu uhelnatého.
Po revizi plynu vám bude vystavěná revizní zpráva, která je pro vás dokladem pro případnou kontrolu.

Revizní zpráva musí obsahovat údaje o měření plynového zařízení, případné zjištěné závady a návrhy na jejich odstranění. Dalšími údaji na revizní zprávě jsou datum, místo a rozsah kontroly, jméno a příjmení pracovníka, který kontrolu prováděl a jeho podpis.

Rozsah osvědčení revizního technika

Existuje několik skupin, na které může mít revizní technik osvědčení. Jsou jimi A1 (zařízení pro výrobu a úpravu plynných paliv), A2 (zařízení pro výrobu a úpravu technických plynů), C1 (zařízení pro plnění nádoby plyny, tlakové stanice na plynná paliva), C2 (zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na technické plyny), E1 (kompresní stanice plynu), E2 (regulační stanice plynu), F1 (domovní rozvody na plyny), F2 (průmyslové plynovody na plynná paliva s výjimkou propanu, butan a jejich směsí), F3 (NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn), F4 (VTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn), F5 (NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a směsi propanu a butanu), F6 (rozvody technických plynů), G1 (spotřebiče s výkonem pod 50 KW na plynná paliva), G2 (plynové kotel s výkonem 50 KW a více), G3 (pece a průmyslová tepelná zařízení na plyn).

Proč nepodceňovat pravidelné revize plynu

Lidé by rozhodně neměli podceňovat revizi plynu, respektive plynových zařízení. Jde o zákonnou povinnost, a pokud se v případě kontroly neprokážete platnou revizní zprávou se všemi náležitostmi, dostanete pokutu.

Pokuta však není jediným rizikem, které vám hrozí při podcenění pravidelných revizí. Tím větším je otrava plynu, konkrétně oxidem uhelnatým. Její riziko se zvyšuje hlavně u starých karem či kotlů. Není výjimkou, že lidé umírají na otravu plynem. Známé jsou právě případy karem.
Pokud ve vašem domě vznikne požár kvůli úniku plynu a hasiči zjistí, že nemáte platnou revizi, udělí vám pokutu v rámci desítek tisíc korun.

Další základní revize, které byste měli mít

Kromě revize plynu je třeba zajistit i další revize. Které to jsou? Pojďme si přiblížit ty základní:

• revize a kontroly elektrických zařízení: Jakákoliv elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu prověřená odborníkem a i během provozu je nutné přistupovat k pravidelným kontrolám a revizím. Jak často v konkrétním prostoru je nutná revize, je dáno normou ČSN 33 1500. Revize musí být vždy prováděná odborníkem, který je oprávněný k vystavění revizní zprávy. Bydlíte-li v rodinném domě a nejsou-li zjištěná zvýšená okolní rizika (prašnost, extrémně hořlavé látky), provádí se revize jednou za pět let.

• kontroly, revize a čištění komínů: Jsou nutné kvůli velkému riziku požárů u domů se zanedbaným komínem. Lidé často tuto povinnost podceňují. Kontroly je nutné provádět jednou za rok. Tato povinnost není nutná, pokud se spotřebič odvětrává fasádou či je komín mimo provoz. V druhém případě musí být tato skutečnost uvedená cedulkou. Kontrolu komínu provádí osoba, která má živnostenský list v oboru kominictví.

• revize a kontroly hromosvodů: Je důležité pravidelně kontrolovat hromosvod, aby byla zajištěná jeho správná funkce. Povinnost kontroly je dána zákonem. Lhůty se odvíjí od stáří hromosvodu. Jde-li o hromosvody instalované do roku 2009, je lhůta 6 let. U mladších hromosvodů činí lhůta 4 roky.

Líbil se vám článek? Sdílejte ho prosím :-)
Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Bydlení'
Tipy na jiné články